Wie is vrederechter in Gent?

Wie is vrederechter in Gent?

Wie is vrederechter in Gent?

De vrederechter Koenraad De Greve en de leidinggevende van deze entiteit Marleen Bearelle bijgestaan door de griffiers en de personeelsleden van het stadskanton.

Hoe maak ik een afspraak met de vrederechter?

Je stapt zelf naar de griffie van het vredegerecht en je vraagt de oproeping van je huurder of verhuurder. Dit kan per brief maar je doet het best mondeling. Er is geen advocaat nodig en je hebt geen kosten op de griffie. Komt er een akkoord uit voort, dan wordt er een document opgesteld.

Wat betekent vrederechter?

Vrederechter. De vrederechter is een rechter die dicht bij de burger staat. Hij behandelt alleen burgerlijke zaken, geen strafzaken.

Wie betaalt kosten vredegerecht?

Voor de vrederechter bedragen de rolrechten 50 euro. Het is de verliezende partij die op het einde van de rit voor de rolrechten moet opdraaien. De overheid zal ervoor zorgen dat die kosten geïnd worden. Daardoor ligt het risico bij de overheid, mocht de verliezende partij niet kunnen betalen.

Welke vrederechter is bevoegd?

Er is één vredegerecht per gerechtelijk kanton. Een kanton bestaat uit één of verschillende gemeenten, behalve in de grote steden. Daar bestrijken de verschillende kantons elk een deel van de stad. Elke vrederechter is bevoegd over zijn kanton, dat gemiddeld 70 000 inwoners telt.

Hoe zaak aanspannen vredegerecht?

Voor bepaalde zaken kunt u bij de griffie van het vredegerecht een verzoekschrift indienen: u legt de betwisting uit, zet de redenen van uw verzoek uiteen en geeft de identiteit van de betrokken personen. Alle partijen ontvangen een gerechtsbrief waarin hen gevraagd wordt om voor de vrederechter te verschijnen.

Hoe schrijf je een vrederechter aan?

– Aanspreektitels: “Uedele”, “Edelachtbare” enz. zijn voltooid verleden tijd. Een vredegerecht is géén “baronie” of “klein koninkrijk”, wat bepaalde pers daar ook moge over vertellen. “Aan de vrederechter” of “Geachte vrederechter” volstaat.

Wat verdient een vrederechter?

Hoeveel “verdient” een vrederechter? Na meer dan 24 jaar in het ambt, beliep de ‘wedde’ van de vrederechter van Roeselare op 31 08 2011 netto ongeveer 4.300 € per maand, exclusief niet maandelijkse loonvoordelen (vakantiegeld, eindejaars- en Copernicuspremie, een laptop, en een gsm met 25 euro belkrediet).

Wat zijn de gerechtskosten?

Gerechtskosten (dagvaardingskosten) Deze kosten verschillen van dossier tot dossier, maar kunnen gemiddeld worden geschat op +- € 80. Deze kosten kan u in principe wel recupereren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar. Als u verzet of hoger beroep wil aantekenen lopen deze kosten uiteraard hoger op.